เสียงธรรมรายวัน

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙

Download
เทศน์ : ไม่ประมาทในชีวิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-23_เทศน์_ไม่ประมาทในชีวิต
Download
เสียงธรรม : สร้างพรหมวิหาร ๔ ในใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-23_เสียงธรรม_สร้างพรหมวิหาร ๔ ในใจ
Download
สนทนา : เรื่องวัตถุมงคล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-23_สนทนา_เรื่องวัตถุมงคล
Download
เสียงธรรม : จิตสงบแล้ว จึงค่อย ๆ สอนให้เข้าใจความจริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-23_เสียงธรรม_จิตสงบแล้ว จึงค่อย ๆ สอนให้เข้าใจความจริง
Download
ปกิณกะธรรม : ทำความดีร่วมกันอย่าขาดมุทิตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-23_ปกิณกะธรรม_ทำความดีร่วมกันอย่าขาดมุทิตา