เสียงธรรมรายวัน

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

Download
เทศน์ : ทุกข์กายแต่ไม่ทุกข์ใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-21_เทศน์_ทุกข์กายแต่ไม่ทุกข์ใจ
Download
สนทนา : เตือนเราทั้งหลายให้มีเมตตาไว้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-21_สนทนา_เตือนเราทั้งหลายให้มีเมตตาไว้