เสียงธรรมรายวัน

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

Download
เทศน์ : วันอาสาฬหบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-19_เทศน์_วันอาสาฬหบูชา
Download
เสียงธรรม : ที่พึ่งเมื่อเราทุกข์ใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-19_เสียงธรรม_ที่พึ่งเมื่อเราทุกข์ใจ
Download
เสียงธรรม : ใจเราเป็นสุขเมื่อมีเมตตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-19_เสียงธรรม_ใจเราเป็นสุขเมื่อมีเมตตา
Download
เสียงธรรม : เขามีเมตตามากกว่าเราจริงหรือ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-19_เสียงธรรม_เขามีเมตตามากกว่าเราจริงหรือ
Download
เสียงธรรม : จิตเป็นสุขเมื่อมีพระในใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-19_เสียงธรรม_จิตเป็นสุขเมื่อมีพระในใจ