เสียงธรรมรายวัน

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

Download
เทศน์ : อนุสสติ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-18_เทศน์_อนุสสติ ๑๐
Download
เสียงธรรม : หลังบิณฑบาต หลวงพ่อพูดเรื่องทานและศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-18_เสียงธรรม_หลังบิณฑบาต หลวงพ่อพูดเรื่องทานและศีล
Download
เสียงธรรม : ความสุขทางโลกกับความสุขทางธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-18_เสียงธรรม_ความสุขทางโลกกับความสุขทางธรรม
Download
เสียงธรรม : หลวงพ่อคุยเรื่องกรรมและความเมตตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-18_เสียงธรรม_หลวงพ่อคุยเรื่องกรรมและความเมตตา
Download
เสียงธรรม : ธรรมว่างอย่างยิ่ง ว่างอย่างไร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-18_เสียงธรรม_ธรรมว่างอย่างยิ่ง ว่างอย่างไร
Download
เสียงธรรม : หลวงพ่อให้กำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-18_เสียงธรรม_หลวงพ่อให้กำลังใจ
Download
สนทนา : หยุดความฟุ้ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-18_สนทนา_หยุดความฟุ้ง
Download
เสียงธรรม : คุยกันวันอาสาฬหบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-18_เสียงธรรม_คุยกันวันอาสาฬหบูชา