เสียงธรรมรายวัน

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙

Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-10_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
Download
เทศน์ : ใจหวั่นไหวในการรักษาศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-10_เทศน์_ใจหวั่นไหวในการรักษาศีล
Download
เสียงธรรม : แก้ความไม่เข้าใจในการรักษาศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-10_เสียงธรรม_แก้ความไม่เข้าใจในการรักษาศีล
Download
เสียงธรรม : เรียนรู้โลกธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-10_เสียงธรรม_เรียนรู้โลกธรรม