เสียงธรรมรายวัน

๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

Download
เทศน์ : วันไหว้ครูเสาร์ ๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-08_เทศน์_วันไหว้ครูเสาร์ ๕
Download
สนทนา : กว่าจะได้พบครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-08_สนทนา_กว่าจะได้พบครูบาอาจารย์
Download
สนทนา : วันไหว้ครูเสาร์ ๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-08_สนทนา_วันไหว้ครูเสาร์ ๕
Download
สนทนา : สนทนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-08_สนทนา_สนทนา