เสียงธรรมรายวัน

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

Download
เสียงธรรม : หลวงพ่อฝากไว้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-04_เสียงธรรม_หลวงพ่อฝากไว้
Download
เสียงธรรม : หลวงพ่อให้พรในวันคล้ายวันเกิดท่าน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-07-04_เสียงธรรม_หลวงพ่อให้พรในวันคล้ายวันเกิดท่าน