เสียงธรรมรายวัน

๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

Download
เทศน์ : การปฏิบัติบูชาต่อผู้มีพระคุณในวันฉัตรมงคล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-05_เทศน์_การปฏิบัติบูชาต่อผู้มีพระคุณในวันฉัตรมงคล
Download
เสียงธรรม : การให้ พาเราไปนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-05-05_เสียงธรรม_การให้ พาเราไปนิพพาน