เสียงธรรมรายวัน

๑๐ เมษายน ๒๕๕๙

Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานให้พร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-10_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานให้พร
Download
เทศน์ : ทำความดีตามครูบาอาจารย์อย่างเคร่งครัด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-10_เทศน์_ทำความดีตามครูบาอาจารย์อย่างเคร่งครัด
Download
ปกิณกะธรรม : การฝึกจิตด้วยพุทธานุสสติเป็นอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-10_ปกิณกะธรรม_การฝึกจิตด้วยพุทธานุสสติเป็นอารมณ์
Download
ปกิณกะธรรม : การถวายผ้าบังสุกุลให้บิดามารดาผู้ล่วงลับ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-10_ปกิณกะธรรม_การถวายผ้าบังสุกุลให้บิดามารดาผู้ล่วงลับ
Download
กรรมฐาน : การละสังโยชน์ทำลายมานะทิฐิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-10_กรรมฐาน_การละสังโยชน์ทำลายมานะทิฐิ
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-10_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของพระ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-10_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙