เสียงธรรมรายวัน

๒ เมษายน ๒๕๕๙

Download
กรรมฐาน : ใคร่ครวญธรรมหยุดภาระทุกอย่างก่อนนอน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-02_กรรมฐาน_ใคร่ครวญธรรมหยุดภาระทุกอย่างก่อนนอน
Download
ปกิณกะธรรม : การจะหาที่จะอิ่มใจในการทำบุญหาได้ยาก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-02_ปกิณกะธรรม_การจะหาที่จะอิ่มใจในการทำบุญหาได้ยาก
Download
เสียงธรรม : กว่าจะมีปัญญานั้นไม่ง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-04-02_เสียงธรรม_กว่าจะมีปัญญานั้นไม่ง่าย