เสียงธรรมรายวัน

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

Download
เทศน์ : ไม่ฝืนความจริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-08_เทศน์_ไม่ฝืนความจริง
Download
ปกิณกะธรรม : ทำทานด้วยกำลังใจเต็มมิใช่ของสมมติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-08_ปกิณกะธรรม_ทำทานด้วยกำลังใจเต็มมิใช่ของสมมติ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2016-02-08_พระเมตตาพร_วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙