เสียงธรรมรายวัน

๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : การใคร่ครวญความชั่วตัวเองเสมอ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-02_เทศน์_การใคร่ครวญความชั่วตัวเองเสมอ
Download
ปกิณกะธรรม : โอวาทแด่สมณะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-02_ปกิณกะธรรม_โอวาทแด่สมณะ
Download
ปกิณกะธรรม : ปฏิบัติเพื่อละขันธ์ ๕ มิใช่เพื่อติดดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-02_ปกิณกะธรรม_ปฏิบัติเพื่อละขันธ์ ๕ มิใช่เพื่อติดดี
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้เห็นสัจธรรมย่อมอยู่เหนือโลกธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-02_ปกิณกะธรรม_ผู้เห็นสัจธรรมย่อมอยู่เหนือโลกธรรม
Download
ปกิณกะธรรม : โทษของอุปาทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-02_ปกิณกะธรรม_โทษของอุปาทาน
Download
ตอบปัญหาธรรม : การภาวนาให้เกิดผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-02_ตอบปัญหาธรรม_การภาวนาให้เกิดผล
Download
ปกิณกะธรรม : หลักปฏิบัติในการฝึกมโนมยิทธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-02_ปกิณกะธรรม_หลักปฏิบัติในการฝึกมโนมยิทธิ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-08-02_พระเมตตาพร_วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘