เสียงธรรมรายวัน

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : บุญทำให้มีความสุขในเบื้องนี้และเบื้องหน้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-12_เทศน์_บุญทำให้มีความสุขในเบื้องนี้และเบื้องหน้า
Download
ปกิณกะธรรม : คุณแห่งสังฆทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-12_ปกิณกะธรรม_คุณแห่งสังฆทาน
Download
ปกิณกะธรรม : การถึงผลในการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-12_ปกิณกะธรรม_การถึงผลในการปฏิบัติ
Download
คุยก่อนกรรมฐาน : อารมณ์พระอริยะเห็นเหตุของทุกข์จากการมีร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-12_คุยก่อนกรรมฐาน_อารมณ์พระอริยะเห็นเหตุของทุกข์จากการมีร่างกาย
Download
ปกิณกะธรรม : การสวดพระปริตรด้วยความตั้งใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-12_ปกิณกะธรรม_การสวดพระปริตรด้วยความตั้งใจ
Download
ปกิณกะธรรม : โทษจากการทำลายความสุขของผู้อื่น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-12_ปกิณกะธรรม_โทษจากการทำลายความสุขของผู้อื่น
Download
ปกิณกะธรรม : วัดกำลังใจในการทำความดีของตนเอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-12_ปกิณกะธรรม_วัดกำลังใจในการทำความดีของตนเอง
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-12_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘