เสียงธรรมรายวัน

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

Download
สนทนา : เรื่องการเลี้ยงสัตว์และอาชีพที่ไม่ควรทำ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-12_สนทนา_เรื่องการเลี้ยงสัตว์และอาชีพที่ไม่ควรทำ
Download
ปกิณกะธรรม : วัดกำลังใจในการทำความดีของตนเอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-12_ปกิณกะธรรม_วัดกำลังใจในการทำความดีของตนเอง
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-07-12_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘