เสียงธรรมรายวัน

๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : กำลังใจเพื่อมรรคผลนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-14_เทศน์_กำลังใจเพื่อมรรคผลนิพพาน
Download
ปกิณกะธรรม : บารมี ๓๐ ทัศ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-14_ปกิณกะธรรม_บารมี ๓๐ ทัศ
Download
ปกิณกะธรรม : ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ต้องอาศัยกำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-14_ปกิณกะธรรม_ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ต้องอาศัยกำลังใจ
Download
คุยก่อนกรรมฐาน : การฝึกจิตให้มีพรหมวิหาร ๔
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-14_คุยก่อนกรรมฐาน_การฝึกจิตให้มีพรหมวิหาร ๔
Download
ปกิณกะธรรม : การตอบแทนผู้มีพระคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-14_ปกิณกะธรรม_การตอบแทนผู้มีพระคุณ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-06-14_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘