เสียงธรรมรายวัน

๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : อุปาทานนำความทุกข์มาให้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-03_เทศน์_อุปาทานนำความทุกข์มาให้
Download
ตอบปัญหาธรรม : การเห็นทุกข์และเหตุแห่งทุกข์เพื่อละสังโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-03_ตอบปัญหาธรรม_การเห็นทุกข์และเหตุแห่งทุกข์เพื่อละสังโยชน์
Download
คุยก่อนกรรมฐาน : การมีมรณานุสสติเป็นอารมณ์เดียว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-03_คุยก่อนกรรมฐาน_การมีมรณานุสสติเป็นอารมณ์เดียว
Download
ปกิณกะธรรม : การฝึกทิพจักขุญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-03_ปกิณกะธรรม_การฝึกทิพจักขุญาณ
Download
ปกิณกะธรรม : การเป็นสาวกผู้เห็นตรงตามคำสอนของพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-03_ปกิณกะธรรม_การเป็นสาวกผู้เห็นตรงตามคำสอนของพระ