เสียงธรรมรายวัน

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเช้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-02_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเช้า
Download
เทศน์ : การเห็นคุณของพระพุทธเจ้าต้องสร้างกำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-02_เทศน์_การเห็นคุณของพระพุทธเจ้าต้องสร้างกำลังใจ
Download
ตอบปัญหาธรรม : ผลการฝึกมโนมยิทธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-02_ตอบปัญหาธรรม_ผลการฝึกมโนมยิทธิ
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของหลวงพ่อทำให้เห็นความจริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-02_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของหลวงพ่อทำให้เห็นความจริง
Download
คุยก่อนกรรมฐาน : คนที่เคารพจริงต่อพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-02_คุยก่อนกรรมฐาน_คนที่เคารพจริงต่อพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : การมีพุทธานุสสติเป็นอารมณ์มีสุคติเป็นที่ไป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-02_ปกิณกะธรรม_การมีพุทธานุสสติเป็นอารมณ์มีสุคติเป็นที่ไป
Download
ปกิณกะธรรม : ทำวัตรเย็น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-02_ปกิณกะธรรม_ทำวัตรเย็น
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจดีขึ้นปัญญาจะเห็นความจริงแบบไม่สงสัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-02_ปกิณกะธรรม_กำลังใจดีขึ้นปัญญาจะเห็นความจริงแบบไม่สงสัย