เสียงธรรมรายวัน

๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

Download
ปกิณกะธรรม : การไปกราบรอยพระพุทธบาท กับคนที่มีศรัทธาบูชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-05-01_ปกิณกะธรรม_การไปกราบรอยพระพุทธบาท กับคนที่มีศรัทธาบูชา