เสียงธรรมรายวัน

๒๖ เมษายน ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : การหลงในรูป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-26_เทศน์_การหลงในรูป
Download
ปกิณกะธรรม : จิตที่สงบจากอารมณ์โลภ โกรธ หลง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-26_ปกิณกะธรรม_จิตที่สงบจากอารมณ์โลภ โกรธ หลง
Download
คุยก่อนกรรมฐาน : การมอบกายถวายชีวิตต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-26_คุยก่อนกรรมฐาน_การมอบกายถวายชีวิตต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : การรักษาข้อวัตรปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-26_ปกิณกะธรรม_การรักษาข้อวัตรปฏิบัติ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-26_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘