เสียงธรรมรายวัน

๑๔ เมษายน ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : คนเห็นทุกข์อุปมาเหมือนคนมีบุญ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-14_เทศน์_คนเห็นทุกข์อุปมาเหมือนคนมีบุญ
Download
ปกิณกะธรรม : การอธิษฐานผลของทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-14_ปกิณกะธรรม_การอธิษฐานผลของทาน
Download
ตอบปัญหาธรรม : ความกังวลและความกลัวของผู้ปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-14_ตอบปัญหาธรรม_ความกังวลและความกลัวของผู้ปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : การวางกำลังใจเมื่อร่างกายเจ็บป่วย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-14_ปกิณกะธรรม_การวางกำลังใจเมื่อร่างกายเจ็บป่วย
Download
ปกิณกะธรรม : ความปรารถนาขึ้นอยู่กับกำลังใจของแต่ละคน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-14_ปกิณกะธรรม_ความปรารถนาขึ้นอยู่กับกำลังใจของแต่ละคน
Download
คุยก่อนกรรมฐาน : การระวังจิตอย่าคิดชั่ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-14_คุยก่อนกรรมฐาน_การระวังจิตอย่าคิดชั่ว
Download
ปกิณกะธรรม : ฝึกสติกับการเดิน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-14_ปกิณกะธรรม_ฝึกสติกับการเดิน
Download
นิทาน : ชาวเขาผู้เมตตาคน สัตว์ และสรรพสิ่งดุจดังเพื่อน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-14_นิทาน_ชาวเขาผู้เมตตาคน สัตว์ และสรรพสิ่งดุจดังเพื่อน
Download
ปกิณกะธรรม : การดูจิตด้วยฌานสมาบัติ และด้วยการพิจารณาอุปมาอุปมัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-14_ปกิณกะธรรม_การดูจิตด้วยฌานสมาบัติ และด้วยการพิจารณาอุปมาอุปมัย