เสียงธรรมรายวัน

๑๒ เมษายน ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : ความกตัญญูเป็นเชื้อไขของพระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-12_เทศน์_ความกตัญญูเป็นเชื้อไขของพระอริยะ
Download
ตอบปัญหาธรรม : การฝึกข่มใจและยอมรับกฎธรรมดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-12_ตอบปัญหาธรรม_การฝึกข่มใจและยอมรับกฎธรรมดา
Download
ปกิณกะธรรม : อารมณ์พระอรหันต์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-12_ปกิณกะธรรม_อารมณ์พระอรหันต์
Download
คุยก่อนกรรมฐาน : การฝึกทิพจักขุญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-12_คุยก่อนกรรมฐาน_การฝึกทิพจักขุญาณ
Download
ปกิณกะธรรม : ความศรัทธาต่อพระรัตนตรัยทำให้บรรลุมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-12_ปกิณกะธรรม_ความศรัทธาต่อพระรัตนตรัยทำให้บรรลุมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : ระงับนิวรณ์ด้วยทาน ศีล ภาวนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-04-12_ปกิณกะธรรม_ระงับนิวรณ์ด้วยทาน ศีล ภาวนา