เสียงธรรมรายวัน

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘

Download
เทศน์ : อย่าประมาทในกรรมบถ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-14_เทศน์_อย่าประมาทในกรรมบถ ๑๐
Download
ตอบปัญหาธรรม : วิปัสสนึกกับวิปัสสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2015-03-14_ตอบปัญหาธรรม_วิปัสสนึกกับวิปัสสนา