เสียงธรรมรายเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งจิตอธิษฐาน ระลึกคุณพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-22_ปกิณกะธรรม_การตั้งจิตอธิษฐาน ระลึกคุณพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : การสะเดาะเคราะห์ สวดอิติปิโส ๑๐๘ จบ คาถาชินบัญชร ๙ จบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-22_ปกิณกะธรรม_การสะเดาะเคราะห์ สวดอิติปิโส ๑๐๘ จบ คาถาชินบัญชร ๙ จบ
Download
เทศน์ : การให้ทานนำไปสู่พระอริยะสาวกในพระพุทธศาสนาได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-22_เทศน์_การให้ทานนำไปสู่พระอริยะสาวกในพระพุทธศาสนาได้
Download
ปกิณกะธรรม : ทานเป็นบันไดสู่สวรรค์ต้องมีความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าเป็นหลัก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-22_ปกิณกะธรรม_ทานเป็นบันไดสู่สวรรค์ต้องมีความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าเป็นหลัก
Download
ตอบปัญหาธรรม : การใคร่ครวญวิปัสสนาญาณเป็นอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-22_ตอบปัญหาธรรม_การใคร่ครวญวิปัสสนาญาณเป็นอารมณ์
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของพระที่ให้โอกาสทำงานสาธารณประโยชน์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-22_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของพระที่ให้โอกาสทำงานสาธารณประโยชน์
Download
ปกิณกะธรรม : เสบียงบุญเป็นสิ่งที่ทำให้ความปรารถนาสูงสุดเป็นผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-22_ปกิณกะธรรม_เสบียงบุญเป็นสิ่งที่ทำให้ความปรารถนาสูงสุดเป็นผล
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-22_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : ผลของทานอันเลิศนำไปสู่ปัญญาญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-23_เทศน์_ผลของทานอันเลิศนำไปสู่ปัญญาญาณ
Download
ปกิณกะธรรม : ความหลงมาจากตัณหา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-23_ปกิณกะธรรม_ความหลงมาจากตัณหา
Download
ปกิณกะธรรม : วิจิกิจฉาเป็นตัวกั้นมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-23_ปกิณกะธรรม_วิจิกิจฉาเป็นตัวกั้นมรรคผล
Download
กรรมฐาน : การทำสมาธิจิตด้วยการสวดมนต์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-23_กรรมฐาน_การทำสมาธิจิตด้วยการสวดมนต์
Download
ปกิณกะธรรม : การวางกำลังใจในการทำความดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-23_ปกิณกะธรรม_การวางกำลังใจในการทำความดี
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-23_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของพระในการขับสิ่งอัปมงคล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-29_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของพระในการขับสิ่งอัปมงคล
Download
ปกิณกะธรรม : การใคร่ครวญตัวเองก่อนตาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-29_ปกิณกะธรรม_การใคร่ครวญตัวเองก่อนตาย
Download
ตอบปัญหาธรรม : การชำระจิตให้สะอาดตามครูบาอาจารย์ที่ถึงแล้ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-29_ตอบปัญหาธรรม_การชำระจิตให้สะอาดตามครูบาอาจารย์ที่ถึงแล้ว
Download
ตอบปัญหาธรรม : การทำบุญแล้วรู้สึกเฉย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-29_ตอบปัญหาธรรม_การทำบุญแล้วรู้สึกเฉย
Download
เทศน์ : ทางผู้ที่จะพ้นทุกข์กับความเดือดร้อนที่อยู่ในเขตบุญ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-29_เทศน์_ทางผู้ที่จะพ้นทุกข์กับความเดือดร้อนที่อยู่ในเขตบุญ
Download
ปกิณกะธรรม : การใคร่ครวญนิมิตด้วยกสิณจิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-29_ปกิณกะธรรม_การใคร่ครวญนิมิตด้วยกสิณจิต
Download
ปกิณกะธรรม : ผลของการฝึกมโนมยิทธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-29_ปกิณกะธรรม_ผลของการฝึกมโนมยิทธิ
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้มีธรรมครองใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-29_ปกิณกะธรรม_ผู้มีธรรมครองใจ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-29_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

Download
ปกิณกะธรรม : สวดอิติปิโส ๙ จบ พระคาถาชินบัญชร ๙ จบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-30_ปกิณกะธรรม_สวดอิติปิโส ๙ จบ พระคาถาชินบัญชร ๙ จบ
Download
เทศน์ : ทานที่เลิศเป็นทานที่เห็นคุณของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-30_เทศน์_ทานที่เลิศเป็นทานที่เห็นคุณของพระพุทธเจ้า
Download
ปกิณกะธรรม : การใคร่ครวญความเมตตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-30_ปกิณกะธรรม_การใคร่ครวญความเมตตา
Download
ปกิณกะธรรม : กุลบุตรที่ได้บวชตอบแทนผู้มีคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-30_ปกิณกะธรรม_กุลบุตรที่ได้บวชตอบแทนผู้มีคุณ
Download
ปกิณกะธรรม : เรื่องของจิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-30_ปกิณกะธรรม_เรื่องของจิต
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-30_พระเมตตาพร_วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗