เสียงธรรมรายวัน

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การทำจิตให้พร้อมเมื่อละร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-15_เทศน์_การทำจิตให้พร้อมเมื่อละร่างกาย
Download
ปกิณกะธรรม : การถวายพระราชกุศลให้ในหลวง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-15_ปกิณกะธรรม_การถวายพระราชกุศลให้ในหลวง
Download
ปกิณกะธรรม : บุญไม่ได้เกิดจากความอยาก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-15_ปกิณกะธรรม_บุญไม่ได้เกิดจากความอยาก
Download
ตอบปัญหาธรรม : ความพลัดพรากเสียใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-15_ตอบปัญหาธรรม_ความพลัดพรากเสียใจ
Download
ตอบปัญหาธรรม : ใครเป็นอะไรก็ช่าง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-15_ตอบปัญหาธรรม_ใครเป็นอะไรก็ช่าง
Download
กรรมฐาน : การพักใจในพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-15_กรรมฐาน_การพักใจในพระกรรมฐาน
Download
ปกิณกะธรรม : วันคืนล่วงไป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-15_ปกิณกะธรรม_วันคืนล่วงไป
Download
ปกิณกะธรรม : การรักษาศีลด้วยความเคารพ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-15_ปกิณกะธรรม_การรักษาศีลด้วยความเคารพ
Download
ปกิณกะธรรม : การทำกำลังใจและผลการรักษาศีล ๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-15_ปกิณกะธรรม_การทำกำลังใจและผลการรักษาศีล ๘
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-15_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
Download
ปกิณกะธรรม : การละความผูกพัน ด้วยการเห็นว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-15_ปกิณกะธรรม_การละความผูกพัน ด้วยการเห็นว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย