เสียงธรรมรายวัน

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การมีกำลังใจเต็ม จะมีที่พึ่งอันหาได้ยาก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-09_เทศน์_การมีกำลังใจเต็ม จะมีที่พึ่งอันหาได้ยาก
Download
ปกิณกะธรรม : ระลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-09_ปกิณกะธรรม_ระลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
Download
นิทาน : กระต่ายผู้มีกำลังใจมั่นคง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-09_นิทาน_กระต่ายผู้มีกำลังใจมั่นคง
Download
กรรมฐาน : จิตกสิณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-09_กรรมฐาน_จิตกสิณ
Download
ปกิณกะธรรม : นิสัยของนักบวช
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-09_ปกิณกะธรรม_นิสัยของนักบวช
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-09_พระเมตตาพร_วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗