เสียงธรรมรายวัน

๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

Download
ปกิณกะธรรม : ใครทำใครได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-08_ปกิณกะธรรม_ใครทำใครได้
Download
เทศน์ : ผลของบุญทำให้เกิดปัญญาญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-08_เทศน์_ผลของบุญทำให้เกิดปัญญาญาณ
Download
ตอบปัญหาธรรม : ที่ใดพ้นจากทุกข์ได้ ที่นั้นต้องมีทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-08_ตอบปัญหาธรรม_ที่ใดพ้นจากทุกข์ได้ ที่นั้นต้องมีทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : สิ่งที่เกิดเป็นไปตามบุญที่ทำมา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-08_ปกิณกะธรรม_สิ่งที่เกิดเป็นไปตามบุญที่ทำมา
Download
ตอบปัญหาธรรม : การทำแท้ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-08_ตอบปัญหาธรรม_การทำแท้ง
Download
ปกิณกะธรรม : การละมานะทิฏฐิ และบุญทำให้เมตตากัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-08_ปกิณกะธรรม_การละมานะทิฏฐิ และบุญทำให้เมตตากัน
Download
กรรมฐาน : การใคร่ครวญกสิณจิตให้เห็นสัจธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-08_กรรมฐาน_การใคร่ครวญกสิณจิตให้เห็นสัจธรรม
Download
ปกิณกะธรรม : การมั่นใจแต่ยังไม่มั่นคงในการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-08_ปกิณกะธรรม_การมั่นใจแต่ยังไม่มั่นคงในการปฏิบัติ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-08_พระเมตตาพร_วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗