เสียงธรรมรายเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การทำทานเพื่อมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-01_เทศน์_การทำทานเพื่อมรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : การทรงอรูปฌานจากการเห็นทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-01_ปกิณกะธรรม_การทรงอรูปฌานจากการเห็นทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : ข้อควรปฏิบัติในการฝึกมโนมยิทธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-01_ปกิณกะธรรม_ข้อควรปฏิบัติในการฝึกมโนมยิทธิ
Download
กรรมฐาน : การเจริญพรหมวิหาร ๔
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-01_กรรมฐาน_การเจริญพรหมวิหาร ๔
Download
ปกิณกะธรรม : การรักษาความดีของสมณเพศ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-01_ปกิณกะธรรม_การรักษาความดีของสมณเพศ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-01_พระเมตตาพร_วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

Download
ปกิณกะธรรม : การยกช่อฟ้าตั้งเป็นนิมิตในการอธิษฐานจิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-03_ปกิณกะธรรม_การยกช่อฟ้าตั้งเป็นนิมิตในการอธิษฐานจิต

๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

Download
ปกิณกะธรรม : ใครทำใครได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-08_ปกิณกะธรรม_ใครทำใครได้
Download
เทศน์ : ผลของบุญทำให้เกิดปัญญาญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-08_เทศน์_ผลของบุญทำให้เกิดปัญญาญาณ
Download
ตอบปัญหาธรรม : ที่ใดพ้นจากทุกข์ได้ ที่นั้นต้องมีทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-08_ตอบปัญหาธรรม_ที่ใดพ้นจากทุกข์ได้ ที่นั้นต้องมีทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : สิ่งที่เกิดเป็นไปตามบุญที่ทำมา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-08_ปกิณกะธรรม_สิ่งที่เกิดเป็นไปตามบุญที่ทำมา
Download
ตอบปัญหาธรรม : การทำแท้ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-08_ตอบปัญหาธรรม_การทำแท้ง
Download
ปกิณกะธรรม : การละมานะทิฏฐิ และบุญทำให้เมตตากัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-08_ปกิณกะธรรม_การละมานะทิฏฐิ และบุญทำให้เมตตากัน
Download
กรรมฐาน : การใคร่ครวญกสิณจิตให้เห็นสัจธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-08_กรรมฐาน_การใคร่ครวญกสิณจิตให้เห็นสัจธรรม
Download
ปกิณกะธรรม : การมั่นใจแต่ยังไม่มั่นคงในการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-08_ปกิณกะธรรม_การมั่นใจแต่ยังไม่มั่นคงในการปฏิบัติ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-08_พระเมตตาพร_วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การมีกำลังใจเต็ม จะมีที่พึ่งอันหาได้ยาก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-09_เทศน์_การมีกำลังใจเต็ม จะมีที่พึ่งอันหาได้ยาก
Download
ปกิณกะธรรม : ระลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-09_ปกิณกะธรรม_ระลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
Download
นิทาน : กระต่ายผู้มีกำลังใจมั่นคง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-09_นิทาน_กระต่ายผู้มีกำลังใจมั่นคง
Download
กรรมฐาน : จิตกสิณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-09_กรรมฐาน_จิตกสิณ
Download
ปกิณกะธรรม : นิสัยของนักบวช
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-09_ปกิณกะธรรม_นิสัยของนักบวช
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-09_พระเมตตาพร_วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การทำจิตให้พร้อมเมื่อละร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-15_เทศน์_การทำจิตให้พร้อมเมื่อละร่างกาย
Download
ปกิณกะธรรม : การถวายพระราชกุศลให้ในหลวง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-15_ปกิณกะธรรม_การถวายพระราชกุศลให้ในหลวง
Download
ปกิณกะธรรม : บุญไม่ได้เกิดจากความอยาก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-15_ปกิณกะธรรม_บุญไม่ได้เกิดจากความอยาก
Download
ตอบปัญหาธรรม : ความพลัดพรากเสียใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-15_ตอบปัญหาธรรม_ความพลัดพรากเสียใจ
Download
ตอบปัญหาธรรม : ใครเป็นอะไรก็ช่าง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-15_ตอบปัญหาธรรม_ใครเป็นอะไรก็ช่าง
Download
กรรมฐาน : การพักใจในพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-15_กรรมฐาน_การพักใจในพระกรรมฐาน
Download
ปกิณกะธรรม : วันคืนล่วงไป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-15_ปกิณกะธรรม_วันคืนล่วงไป
Download
ปกิณกะธรรม : การรักษาศีลด้วยความเคารพ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-15_ปกิณกะธรรม_การรักษาศีลด้วยความเคารพ
Download
ปกิณกะธรรม : การทำกำลังใจและผลการรักษาศีล ๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-15_ปกิณกะธรรม_การทำกำลังใจและผลการรักษาศีล ๘
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-15_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
Download
ปกิณกะธรรม : การละความผูกพัน ด้วยการเห็นว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-15_ปกิณกะธรรม_การละความผูกพัน ด้วยการเห็นว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : พระธรรมเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-16_เทศน์_พระธรรมเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้
Download
ปกิณกะธรรม : การทำบุญในพระศาสนาเพื่อบูชาพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-16_ปกิณกะธรรม_การทำบุญในพระศาสนาเพื่อบูชาพระรัตนตรัย
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้ปฏิบัติต้องอาศัยกำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-16_ปกิณกะธรรม_ผู้ปฏิบัติต้องอาศัยกำลังใจ
Download
ปกิณกะธรรม : การมองเห็นความจริงให้ครบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-16_ปกิณกะธรรม_การมองเห็นความจริงให้ครบ
Download
ปกิณกะธรรม : การทำบุญต้องไม่อาศัยความอยาก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-16_ปกิณกะธรรม_การทำบุญต้องไม่อาศัยความอยาก
Download
กรรมฐาน : การใคร่ครวญว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-16_กรรมฐาน_การใคร่ครวญว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไร
Download
ปกิณกะธรรม : อานิสงส์การถวายสังฆทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-16_ปกิณกะธรรม_อานิสงส์การถวายสังฆทาน
Download
ปกิณกะธรรม : ปฏิปทาหลวงปู่ขาว อนาลโย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-16_ปกิณกะธรรม_ปฏิปทาหลวงปู่ขาว อนาลโย
Download
ปกิณกะธรรม : การพิจารณาไม่มีอะไรเป็นของเราแบบโลกุตระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-16_ปกิณกะธรรม_การพิจารณาไม่มีอะไรเป็นของเราแบบโลกุตระ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-11-16_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗