เสียงธรรมรายเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗

๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : ความไม่ประมาทต่อความดีที่เดินตามพระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-04_เทศน์_ความไม่ประมาทต่อความดีที่เดินตามพระอริยะ
Download
ปกิณกะธรรม : บุญอยู่ที่ความตั้งใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-04_ปกิณกะธรรม_บุญอยู่ที่ความตั้งใจ
Download
ตอบปัญหาธรรม : การรักเกียรติยศ และศักดิ์ศรีผู้อื่นด้วยพรหมวิหารสี่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-04_ตอบปัญหาธรรม_การรักเกียรติยศ และศักดิ์ศรีผู้อื่นด้วยพรหมวิหารสี่
Download
ปกิณกะธรรม : การถึงความพร้อมตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-04_ปกิณกะธรรม_การถึงความพร้อมตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์
Download
กรรมฐาน : ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-04_กรรมฐาน_ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
Download
ปกิณกะธรรม : การอธิษฐานบุญกฐิน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-04_ปกิณกะธรรม_การอธิษฐานบุญกฐิน
Download
ปกิณกะธรรม : กำลังใจวัดกันที่การละความโลภ โกรธ หลง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-04_ปกิณกะธรรม_กำลังใจวัดกันที่การละความโลภ โกรธ หลง
Download
ปกิณกะธรรม : การปรารถนาในช่วงบุญกฐิน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-04_ปกิณกะธรรม_การปรารถนาในช่วงบุญกฐิน
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-04_พระเมตตาพร_วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การทำกฐินทานเพื่อการไม่กลับมาเกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-05_เทศน์_การทำกฐินทานเพื่อการไม่กลับมาเกิด
Download
ปกิณกะธรรม : การนำพาบิดามารดาเข้าสู่ทางธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-05_ปกิณกะธรรม_การนำพาบิดามารดาเข้าสู่ทางธรรม
Download
ปกิณกะธรรม : การขอขมาด้วยการน้อมใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-05_ปกิณกะธรรม_การขอขมาด้วยการน้อมใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
Download
กรรมฐาน : ทุกข์เกิดจากการมีร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-05_กรรมฐาน_ทุกข์เกิดจากการมีร่างกาย
Download
ปกิณกะธรรม : วัตรปฏิบัติของสมณเพศ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-05_ปกิณกะธรรม_วัตรปฏิบัติของสมณเพศ
Download
ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติสัมมาสมาธิ ต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-05_ปกิณกะธรรม_การปฏิบัติสัมมาสมาธิ ต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-05_พระเมตตาพร_วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การระลึกคุณความเมตตาของพระพุทธเจ้านำไปสู่มรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-08_เทศน์_การระลึกคุณความเมตตาของพระพุทธเจ้านำไปสู่มรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : ที่มาของพระคาถาสัมปจิตฉามิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-08_ปกิณกะธรรม_ที่มาของพระคาถาสัมปจิตฉามิ
Download
ปกิณกะธรรม : พุทธมนต์ถวายพระราชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-08_ปกิณกะธรรม_พุทธมนต์ถวายพระราชา
Download
ตอบปัญหาธรรม : การปรุงแต่งและเห็นตามความเป็นจริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-08_ตอบปัญหาธรรม_การปรุงแต่งและเห็นตามความเป็นจริง
Download
ปกิณกะธรรม : มรรคผลขึ้นอยู่กับวาระบุญให้ผล และการสงเคราะห์วัดในบุญกฐินทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-08_ปกิณกะธรรม_มรรคผลขึ้นอยู่กับวาระบุญให้ผล และการสงเคราะห์วัดในบุญกฐินทาน
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งใจปฏิบัติอย่าได้ลังเลสงสัยในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-08_ปกิณกะธรรม_การตั้งใจปฏิบัติอย่าได้ลังเลสงสัยในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-08_พระเมตตาพร_วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การมองเห็นกายไม่ใช่เราเป็นของเรา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-11_เทศน์_การมองเห็นกายไม่ใช่เราเป็นของเรา
Download
ปกิณกะธรรม : การเจริญธรรมของสมณเพศและจิตขันธ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-11_ปกิณกะธรรม_การเจริญธรรมของสมณเพศและจิตขันธ์
Download
ปกิณกะธรรม : คนมีเมตตามากอายุจะยืนยาวและมรรคผลได้เร็วกว่า
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-11_ปกิณกะธรรม_คนมีเมตตามากอายุจะยืนยาวและมรรคผลได้เร็วกว่า
Download
ปกิณกะธรรม : การพิจารณาสติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-11_ปกิณกะธรรม_การพิจารณาสติ
Download
กรรมฐาน : การปฏิบัติด้วยอารมณ์พระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-11_กรรมฐาน_การปฏิบัติด้วยอารมณ์พระอริยะ
Download
ปกิณกะธรรม : ความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ เป็นรากฐานพระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-11_ปกิณกะธรรม_ความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ เป็นรากฐานพระอริยะ
Download
ปกิณกะธรรม : การตำหนิบุคคลอื่น และวางอารมณ์ในโลกธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-11_ปกิณกะธรรม_การตำหนิบุคคลอื่น และวางอารมณ์ในโลกธรรม
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-11_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : ทานอันเลิศย่อมสำเร็จเป็นผลอันเลิศ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-12_เทศน์_ทานอันเลิศย่อมสำเร็จเป็นผลอันเลิศ
Download
ปกิณกะธรรม : ปัจฉิมโอวาท สังขารเป็นของไม่เที่ยง จงอย่าประมาทในชีวิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-12_ปกิณกะธรรม_ปัจฉิมโอวาท สังขารเป็นของไม่เที่ยง จงอย่าประมาทในชีวิต
Download
ปกิณกะธรรม : ทุกขเวทนาอันมีร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-12_ปกิณกะธรรม_ทุกขเวทนาอันมีร่างกาย
Download
ปกิณกะธรรม : การใคร่ครวญร่างกายไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-12_ปกิณกะธรรม_การใคร่ครวญร่างกายไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา
Download
ปกิณกะธรรม : การรักษาศีลต้องมีพรหมวิหาร ๔ เป็นพื้นฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-12_ปกิณกะธรรม_การรักษาศีลต้องมีพรหมวิหาร ๔ เป็นพื้นฐาน
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-12_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การปิดอบายภูมิด้วยการระงับนิวรณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-18_เทศน์_การปิดอบายภูมิด้วยการระงับนิวรณ์
Download
ปกิณกะธรรม : การบูชาสิ่งที่ควรบูชาด้วยกำลังใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-18_ปกิณกะธรรม_การบูชาสิ่งที่ควรบูชาด้วยกำลังใจ
Download
ตอบปัญหาธรรม : ความอยากกับความปรารถนามรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-18_ตอบปัญหาธรรม_ความอยากกับความปรารถนามรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาหาประมาณมิได้ของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-18_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาหาประมาณมิได้ของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
Download
ตอบปัญหาธรรม : จิตสกปรก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-18_ตอบปัญหาธรรม_จิตสกปรก
Download
กรรมฐาน : การทำจิตให้สงบเป็นสมาธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-18_กรรมฐาน_การทำจิตให้สงบเป็นสมาธิ
Download
ปกิณกะธรรม : มรรคในการจบกิจในพระพุทธศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-18_ปกิณกะธรรม_มรรคในการจบกิจในพระพุทธศาสนา
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-10-18_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗