เสียงธรรมรายวัน

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

Download
สนทนา : เรื่องความโกรธ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-26_สนทนา_เรื่องความโกรธ
Download
เสียงธรรม : ฝึกแยกกายแยกจิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-26_เสียงธรรม_ฝึกแยกกายแยกจิต
Download
เสียงธรรม : ทำความดีร่วมกันมา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-26_เสียงธรรม_ทำความดีร่วมกันมา
Download
เสียงธรรม : พูดเรื่องทุกข์เธอเบื่อไหม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-26_เสียงธรรม_พูดเรื่องทุกข์เธอเบื่อไหม
Download
เสียงธรรม : ทบทวนความดีที่ทำอยู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-26_เสียงธรรม_ทบทวนความดีที่ทำอยู่
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-26_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗