เสียงธรรมรายวัน

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : บุญมีกำลัง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-19_เทศน์_บุญมีกำลัง
Download
เสียงธรรม : ฉันเอาใจช่วยเธอนะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-19_เสียงธรรม_ฉันเอาใจช่วยเธอนะ
Download
เสียงธรรม : วาจานั้นสำคัญ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-19_เสียงธรรม_วาจานั้นสำคัญ
Download
เสียงธรรม : ผู้ออกจากเรือนแล้วคิดอย่างไร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-19_เสียงธรรม_ผู้ออกจากเรือนแล้วคิดอย่างไร
Download
สนทนา : แก้อารมณ์ฟุ้ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-19_สนทนา_แก้อารมณ์ฟุ้ง
Download
เสียงธรรม : ไปพระนิพพานได้ใจเราต้องรู้อะไร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-19_เสียงธรรม_ไปพระนิพพานได้ใจเราต้องรู้อะไร
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-19_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗