เสียงธรรมรายวัน

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : เข้าพรรษา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-12_เทศน์_เข้าพรรษา
Download
เสียงธรรม : รักษาศีลอย่างไรจึงเข้าถึงพระโสดาบัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-12_เสียงธรรม_รักษาศีลอย่างไรจึงเข้าถึงพระโสดาบัน
Download
สนทนา : สนทนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-12_สนทนา_สนทนา
Download
สนทนา : เรื่องเมตตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-12_สนทนา_เรื่องเมตตา
Download
เสียงธรรม : ขยายผลของจิตที่เข้าใจความจริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-12_เสียงธรรม_ขยายผลของจิตที่เข้าใจความจริง
Download
พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-12_พรของหลวงพ่อ_วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗