เสียงธรรมรายวัน

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : ตั้งใจทำดีช่วงเข้าพรรษา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-11_เทศน์_ตั้งใจทำดีช่วงเข้าพรรษา
Download
เสียงธรรม : ผู้ให้ต้องเรียนรู้ในการข่มใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-11_เสียงธรรม_ผู้ให้ต้องเรียนรู้ในการข่มใจ
Download
เสียงธรรม : การทำให้จิตเกิดสมาธิมีหลายวิธี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-07-11_เสียงธรรม_การทำให้จิตเกิดสมาธิมีหลายวิธี