เสียงธรรมรายวัน

๑ มิถุนายน ๒๕๕๗

Download
ปกิณกะธรรม : การมีอารมณ์ตั้งมั่นที่จะไม่ประมาทในชีวิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-06-01_ปกิณกะธรรม_การมีอารมณ์ตั้งมั่นที่จะไม่ประมาทในชีวิต
Download
เทศน์ : การมีสติในการรักษากรรมบถ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-06-01_เทศน์_การมีสติในการรักษากรรมบถ ๑๐
Download
ปกิณกะธรรม : อานาปานุสสติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-06-01_ปกิณกะธรรม_อานาปานุสสติ
Download
ปกิณกะธรรม : พิจารณาธรรมที่มากระทบให้ถึงที่สุด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-06-01_ปกิณกะธรรม_พิจารณาธรรมที่มากระทบให้ถึงที่สุด
Download
นิทาน : กบเผือกผู้ปกป้องตนเองด้วยสัจจะวาจา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-06-01_นิทาน_กบเผือกผู้ปกป้องตนเองด้วยสัจจะวาจา
Download
ปกิณกะธรรม : การปรามาสพระรัตนตรัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-06-01_ปกิณกะธรรม_การปรามาสพระรัตนตรัย
Download
กรรมฐาน : การเข้าถึงวิชชาทั้ง ๘
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-06-01_กรรมฐาน_การเข้าถึงวิชชาทั้ง ๘
Download
ปกิณกะธรรม : ผลของการเข้าถึงพระธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-06-01_ปกิณกะธรรม_ผลของการเข้าถึงพระธรรม
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-06-01_พระเมตตาพร_วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗