เสียงธรรมรายวัน

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

Download
ปกิณกะธรรม : บูชาและขอขมาเทวดาผู้มีคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-25_ปกิณกะธรรม_บูชาและขอขมาเทวดาผู้มีคุณ
Download
เทศน์ : การเป็นผู้ไม่มีอะไร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-25_เทศน์_การเป็นผู้ไม่มีอะไร
Download
ปกิณกะธรรม : การนอบน้อมต่อเทวดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-25_ปกิณกะธรรม_การนอบน้อมต่อเทวดา
Download
ปกิณกะธรรม : ละกามสัญญา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-25_ปกิณกะธรรม_ละกามสัญญา
Download
ปกิณกะธรรม : ละความพอใจและยินดีในอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-25_ปกิณกะธรรม_ละความพอใจและยินดีในอารมณ์
Download
กรรมฐาน : ทำจิตให้สงบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-25_กรรมฐาน_ทำจิตให้สงบ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-25_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
Download
ปกิณกะธรรม : การรักษาพระศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-25_ปกิณกะธรรม_การรักษาพระศาสนา