เสียงธรรมรายวัน

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : การดับทุกข์ที่เกิดจากตัณหา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-18_เทศน์_การดับทุกข์ที่เกิดจากตัณหา
Download
ปกิณกะธรรม : การบูชาพระธรรมและวัตถุมงคล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-18_ปกิณกะธรรม_การบูชาพระธรรมและวัตถุมงคล
Download
นิทาน : หญิงชราผู้มั่นคงในพุทธานุสสติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-18_นิทาน_หญิงชราผู้มั่นคงในพุทธานุสสติ
Download
กรรมฐาน : อารมณ์จบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-18_กรรมฐาน_อารมณ์จบ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-18_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗