เสียงธรรมรายวัน

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : กฎธรรมดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-17_เทศน์_กฎธรรมดา
Download
ปกิณกะธรรม : การแก้ปฏิฆะจากความเมตตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-17_ปกิณกะธรรม_การแก้ปฏิฆะจากความเมตตา
Download
ปกิณกะธรรม : กรรมเป็นตัวแยกสัตว์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-17_ปกิณกะธรรม_กรรมเป็นตัวแยกสัตว์
Download
ปกิณกะธรรม : ความแตกต่างของความคิดกับปัญญา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-17_ปกิณกะธรรม_ความแตกต่างของความคิดกับปัญญา
Download
ปกิณกะธรรม : สมณเพศควรปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-17_ปกิณกะธรรม_สมณเพศควรปฏิบัติ
Download
นิทาน : ราชินีลิงผู้เห็นความจริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-17_นิทาน_ราชินีลิงผู้เห็นความจริง
Download
กรรมฐาน : การทำจิตให้ละความโลภ โกรธ หลง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-17_กรรมฐาน_การทำจิตให้ละความโลภ โกรธ หลง
Download
ปกิณกะธรรม : ปัญญาญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-17_ปกิณกะธรรม_ปัญญาญาณ
Download
ปกิณกะธรรม : การผูกพันเป็นการกั้นมรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-17_ปกิณกะธรรม_การผูกพันเป็นการกั้นมรรคผล
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-17_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗