เสียงธรรมรายวัน

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : กฎธรรมดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-17_เทศน์_กฎธรรมดา
Download
ปกิณกะธรรม : การแก้ปฏิฆะจากความเมตตา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-05-17_ปกิณกะธรรม_การแก้ปฏิฆะจากความเมตตา