เสียงธรรมรายวัน

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : วาระขึ้นปีใหม่ไทย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-31_เทศน์_วาระขึ้นปีใหม่ไทย
Download
ปกิณกะธรรม : ข้อธรรมเป็นของแต่ละจริต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-31_ปกิณกะธรรม_ข้อธรรมเป็นของแต่ละจริต
Download
นิทาน : งูผู้มีอุปาทาน ๒
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-31_นิทาน_งูผู้มีอุปาทาน ๒
Download
ปกิณกะธรรม : การละกิเลสเป็นสมุจเฉทปหาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-31_ปกิณกะธรรม_การละกิเลสเป็นสมุจเฉทปหาน
Download
ปกิณกะธรรม : ทำสมาธิเพื่อเห็นข้อบกพร่องในการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-31_ปกิณกะธรรม_ทำสมาธิเพื่อเห็นข้อบกพร่องในการปฏิบัติ
Download
ปกิณกะธรรม : ทุกคนดำเนินไปตามกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-31_ปกิณกะธรรม_ทุกคนดำเนินไปตามกรรม
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-03-31_พระเมตตาพร_วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗