เสียงธรรมรายเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : ความสุขคือความสงบที่สิ้นจากการหวั่นไหว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-02-01_เทศน์_ความสุขคือความสงบที่สิ้นจากการหวั่นไหว
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งใจถวายบุญกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงเกิน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-02-01_ปกิณกะธรรม_การตั้งใจถวายบุญกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงเกิน
Download
ปกิณกะธรรม : การตั้งสมาธิให้ทรงตัว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-02-01_ปกิณกะธรรม_การตั้งสมาธิให้ทรงตัว
Download
ปกิณกะธรรม : การให้ธรรมทานเป็นทานที่เลิศ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-02-01_ปกิณกะธรรม_การให้ธรรมทานเป็นทานที่เลิศ
Download
กรรมฐาน : การมองเห็นและละความพอใจและยินดีในการเกิดด้วยกฎธรรมดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-02-01_กรรมฐาน_การมองเห็นและละความพอใจและยินดีในการเกิดด้วยกฎธรรมดา
Download
ปกิณกะธรรม : อุทิศส่วนกุศล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-02-01_ปกิณกะธรรม_อุทิศส่วนกุศล

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : ธรรมที่ควรใคร่ครวญและพิจารณา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-02-02_เทศน์_ธรรมที่ควรใคร่ครวญและพิจารณา
Download
ปกิณกะธรรม : การแยกกายกับจิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-02-02_ปกิณกะธรรม_การแยกกายกับจิต
Download
ตอบปัญหาธรรม : ทำไมคนจึงโกง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-02-02_ตอบปัญหาธรรม_ทำไมคนจึงโกง
Download
กรรมฐาน : การขอขมาสิ่งที่ล่วงเกินและความชั่วที่ทำมา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-02-02_กรรมฐาน_การขอขมาสิ่งที่ล่วงเกินและความชั่วที่ทำมา
Download
ปกิณกะธรรม : การเจริญสมาธิแบบไหนเข้าสู่พระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-02-02_ปกิณกะธรรม_การเจริญสมาธิแบบไหนเข้าสู่พระอริยะ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-02-02_พระเมตตาพร_วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : ความสุขที่มีในเรา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-02-08_เทศน์_ความสุขที่มีในเรา
Download
ปกิณกะธรรม : การทำบุญกับบุคคลใดต้องพิจารณาเจตนาก่อน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-02-08_ปกิณกะธรรม_การทำบุญกับบุคคลใดต้องพิจารณาเจตนาก่อน
Download
ปกิณกะธรรม : การทำบุญให้เจาะจง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-02-08_ปกิณกะธรรม_การทำบุญให้เจาะจง
Download
กรรมฐาน : การทำจิตแบบถือบวช
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-02-08_กรรมฐาน_การทำจิตแบบถือบวช
Download
ปกิณกะธรรม : พระกรรมฐานเป็นบุญใหญ่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-02-08_ปกิณกะธรรม_พระกรรมฐานเป็นบุญใหญ่
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-02-08_พระเมตตาพร_วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : ในโลกนี้ไม่มีคำของผู้ใดทำให้เป็นดังคำนั้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-02-09_เทศน์_ในโลกนี้ไม่มีคำของผู้ใดทำให้เป็นดังคำนั้น
Download
ปกิณกะธรรม : สิ่งที่เกิดเป็นไปตามบุญบาป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-02-09_ปกิณกะธรรม_สิ่งที่เกิดเป็นไปตามบุญบาป
Download
ตอบปัญหาธรรม : สรรพสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-02-09_ตอบปัญหาธรรม_สรรพสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง
Download
นิทาน : เต่าผู้มีอารมณ์เดียวในการอยู่ด้วยตัวเอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-02-09_นิทาน_เต่าผู้มีอารมณ์เดียวในการอยู่ด้วยตัวเอง
Download
กรรมฐาน : การทำจิตแบบถือบวช ๒
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-02-09_กรรมฐาน_การทำจิตแบบถือบวช ๒
Download
ปกิณกะธรรม : นิสัยพึงจะมีของนักบวช
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-02-09_ปกิณกะธรรม_นิสัยพึงจะมีของนักบวช
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-02-09_พระเมตตาพร_วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : บุญคือความดีจะพาไปนิพพานด้วยกรรมบถ ๑๐
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-02-12_เทศน์_บุญคือความดีจะพาไปนิพพานด้วยกรรมบถ ๑๐
Download
ปกิณกะธรรม : การวางอารมณ์ในการหล่อพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-02-12_ปกิณกะธรรม_การวางอารมณ์ในการหล่อพระ
Download
กรรมฐาน : การพอใจเป็นนักบวช
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-02-12_กรรมฐาน_การพอใจเป็นนักบวช

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

Download
เทศน์ : โลกนี้มีแต่บุญกับบาป
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-02-13_เทศน์_โลกนี้มีแต่บุญกับบาป
Download
กรรมฐาน : การสงบจากการให้ทานและรักษาศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-02-13_กรรมฐาน_การสงบจากการให้ทานและรักษาศีล
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2014-02-13_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗