เสียงธรรมรายวัน

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : วาระของหลวงพ่อตากสินมรณภาพ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-28_เทศน์_วาระของหลวงพ่อตากสินมรณภาพ
Download
ปกิณกะธรรม : ไม่ใช่ของเรา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-28_ปกิณกะธรรม_ไม่ใช่ของเรา
Download
ปกิณกะธรรม : การวางอารมณ์ของสมณเพศ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-28_ปกิณกะธรรม_การวางอารมณ์ของสมณเพศ
Download
ปกิณกะธรรม : คุณความดีของหลวงพ่อตาก เป็นไปตามกฎธรรมดา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-28_ปกิณกะธรรม_คุณความดีของหลวงพ่อตาก เป็นไปตามกฎธรรมดา
Download
กรรมฐาน : หยุดในหยุด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-28_กรรมฐาน_หยุดในหยุด
Download
ปกิณกะธรรม : การฝึกทิพจักขุญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-28_ปกิณกะธรรม_การฝึกทิพจักขุญาณ
Download
ปกิณกะธรรม : การรักษากรรมบถ ๑๐ และอวิชชา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-28_ปกิณกะธรรม_การรักษากรรมบถ ๑๐ และอวิชชา
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-28_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๖