เสียงธรรมรายวัน

๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : ไม่มีลาภใดยิ่งใหญ่ไปกว่าการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-01_เทศน์_ไม่มีลาภใดยิ่งใหญ่ไปกว่าการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : การแสดงออกในพรหมวิหาร ๔ ขึ้นอยู่กับจริตนิสัย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-01_ปกิณกะธรรม_การแสดงออกในพรหมวิหาร ๔ ขึ้นอยู่กับจริตนิสัย
Download
ตอบปัญหาธรรม : การละกามคุณทั้ง ๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-01_ตอบปัญหาธรรม_การละกามคุณทั้ง ๕
Download
ปกิณกะธรรม : ทุกคนรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-01_ปกิณกะธรรม_ทุกคนรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกัน
Download
กรรมฐาน : การฝึกสัจจะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-01_กรรมฐาน_การฝึกสัจจะ
Download
ปกิณกะธรรม : สอนผู้ตั้งใจบวชพระ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-01_ปกิณกะธรรม_สอนผู้ตั้งใจบวชพระ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-12-01_พระเมตตาพร_วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖