เสียงธรรมรายวัน

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : บุญเป็นคาถา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-16_เทศน์_บุญเป็นคาถา
Download
ปกิณกะธรรม : บริวารกฐิน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-16_ปกิณกะธรรม_บริวารกฐิน
Download
ตอบปัญหาธรรม : การเข้าถึงผลการปฏิบัติ เมื่อใดจึงพึ่งครูบาอาจารย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-16_ตอบปัญหาธรรม_การเข้าถึงผลการปฏิบัติ เมื่อใดจึงพึ่งครูบาอาจารย์
Download
ตอบปัญหาธรรม : การรักษาศีลพรหมจรรย์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-16_ตอบปัญหาธรรม_การรักษาศีลพรหมจรรย์
Download
ปกิณกะธรรม : ไม่มีฐานะใดในโลกที่ไม่ถูกบีบคั้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-16_ปกิณกะธรรม_ไม่มีฐานะใดในโลกที่ไม่ถูกบีบคั้น
Download
ปกิณกะธรรม : การพิจารณาความพอใจและยินดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-16_ปกิณกะธรรม_การพิจารณาความพอใจและยินดี
Download
ปกิณกะธรรม : ลักษณะของพระอริยบุคคล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-16_ปกิณกะธรรม_ลักษณะของพระอริยบุคคล
Download
ปกิณกะธรรม : อธิปัญญา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-16_ปกิณกะธรรม_อธิปัญญา
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-11-16_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖