เสียงธรรมรายวัน

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : การเข้าถึงธรรมได้ บุคคลนั้นต้องเป็นผู้รู้คุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-19_เทศน์_การเข้าถึงธรรมได้ บุคคลนั้นต้องเป็นผู้รู้คุณ
Download
ปกิณกะธรรม : การตามรู้เพื่อให้ดับเป็นการปฏิบัติที่ยังไม่เห็นความจริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-19_ปกิณกะธรรม_การตามรู้เพื่อให้ดับเป็นการปฏิบัติที่ยังไม่เห็นความจริง
Download
ปกิณกะธรรม : เป็นมนุษย์ต้องต่อสู้อกุศลกรรมเสมอ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-19_ปกิณกะธรรม_เป็นมนุษย์ต้องต่อสู้อกุศลกรรมเสมอ
Download
ปกิณกะธรรม : พระคาถาและเครื่องรางต้องเนื่องกันถึงจะได้กัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-19_ปกิณกะธรรม_พระคาถาและเครื่องรางต้องเนื่องกันถึงจะได้กัน
Download
ปกิณกะธรรม : การละทิ้งครอบครัวเพื่อไปปฏิบัติธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-19_ปกิณกะธรรม_การละทิ้งครอบครัวเพื่อไปปฏิบัติธรรม
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-19_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
Download
ปกิณกะธรรม : การเห็นความคิดกับการรู้ความคิดต่างกันอย่างไร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-19_ปกิณกะธรรม_การเห็นความคิดกับการรู้ความคิดต่างกันอย่างไร
Download
ปกิณกะธรรม : ความตายไม่ช่วยอะไรได้เลย ถ้ายังไม่ละความชั่ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-19_ปกิณกะธรรม_ความตายไม่ช่วยอะไรได้เลย ถ้ายังไม่ละความชั่ว
Download
ปกิณกะธรรม : การทำบุญควรนึกถึงผู้ที่จะให้ก่อน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-19_ปกิณกะธรรม_การทำบุญควรนึกถึงผู้ที่จะให้ก่อน
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-19_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖