เสียงธรรมรายวัน

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : การรักษาศีลต้องเห็นคุณของศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-13_เทศน์_การรักษาศีลต้องเห็นคุณของศีล
Download
ตอบปัญหาธรรม : การอธิษฐานเพื่อป้องกันอกุศลกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-13_ตอบปัญหาธรรม_การอธิษฐานเพื่อป้องกันอกุศลกรรม
Download
ปกิณกะธรรม : การได้มโนมยิทธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-13_ปกิณกะธรรม_การได้มโนมยิทธิ
Download
ปกิณกะธรรม : การทำบุญอานิสงส์ต่างกันด้วยจิตบริสุทธิ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-13_ปกิณกะธรรม_การทำบุญอานิสงส์ต่างกันด้วยจิตบริสุทธิ์
Download
กรรมฐาน : การตั้งจิตให้สงบด้วยกสิณจิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-13_กรรมฐาน_การตั้งจิตให้สงบด้วยกสิณจิต
Download
นิทาน : โคขี้ราด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-13_นิทาน_โคขี้ราด
Download
ปกิณกะธรรม : การรักษาวิชาความรู้ของหลวงพ่อด้วยการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-13_ปกิณกะธรรม_การรักษาวิชาความรู้ของหลวงพ่อด้วยการปฏิบัติ
Download
ตอบปัญหาธรรม : จับภาพพระแบบลืมตากับหลับตา แบบไหนดีกว่ากัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-13_ตอบปัญหาธรรม_จับภาพพระแบบลืมตากับหลับตา แบบไหนดีกว่ากัน
Download
นิทาน : หมาชอบกินขี้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-13_นิทาน_หมาชอบกินขี้
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-13_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖