เสียงธรรมรายเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖

๖ ตุลาคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : การให้ทานบารมีเป็นปรมัตถ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-06_เทศน์_การให้ทานบารมีเป็นปรมัตถ์
Download
ตอบปัญหาธรรม : การเป็นพระอริยะบุคคล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-06_ตอบปัญหาธรรม_การเป็นพระอริยะบุคคล
Download
ปกิณกะธรรม : วันคืนล่วงไป คิดอะไรอยู่
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-06_ปกิณกะธรรม_วันคืนล่วงไป คิดอะไรอยู่
Download
ปกิณกะธรรม : การบวชในพระพุทธศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-06_ปกิณกะธรรม_การบวชในพระพุทธศาสนา
Download
ปกิณกะธรรม : เดียรถีย์บางพวกกล่าวร้ายบุคคลเหล่านั้น เห็นว่าจริงก็กล่าวร้ายตาม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-06_ปกิณกะธรรม_เดียรถีย์บางพวกกล่าวร้ายบุคคลเหล่านั้น เห็นว่าจริงก็กล่าวร้ายตาม
Download
กรรมฐาน : การละความฟุ้งซ่านด้วยอากิญจัญญายตนฌานเพื่อสู่พระนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-06_กรรมฐาน_การละความฟุ้งซ่านด้วยอากิญจัญญายตนฌานเพื่อสู่พระนิพพาน
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาในการเตือนสติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-06_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาในการเตือนสติ
Download
ปกิณกะธรรม : อธิษฐานไม่เกิด กำลังใจก็ไม่สร้าง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-06_ปกิณกะธรรม_อธิษฐานไม่เกิด กำลังใจก็ไม่สร้าง
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-06_พระเมตตาพร_วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๖

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : การรักษาศีลต้องเห็นคุณของศีล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-13_เทศน์_การรักษาศีลต้องเห็นคุณของศีล
Download
ตอบปัญหาธรรม : การอธิษฐานเพื่อป้องกันอกุศลกรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-13_ตอบปัญหาธรรม_การอธิษฐานเพื่อป้องกันอกุศลกรรม
Download
ปกิณกะธรรม : การได้มโนมยิทธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-13_ปกิณกะธรรม_การได้มโนมยิทธิ
Download
ปกิณกะธรรม : การทำบุญอานิสงส์ต่างกันด้วยจิตบริสุทธิ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-13_ปกิณกะธรรม_การทำบุญอานิสงส์ต่างกันด้วยจิตบริสุทธิ์
Download
กรรมฐาน : การตั้งจิตให้สงบด้วยกสิณจิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-13_กรรมฐาน_การตั้งจิตให้สงบด้วยกสิณจิต
Download
นิทาน : โคขี้ราด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-13_นิทาน_โคขี้ราด
Download
ปกิณกะธรรม : การรักษาวิชาความรู้ของหลวงพ่อด้วยการปฏิบัติ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-13_ปกิณกะธรรม_การรักษาวิชาความรู้ของหลวงพ่อด้วยการปฏิบัติ
Download
ตอบปัญหาธรรม : จับภาพพระแบบลืมตากับหลับตา แบบไหนดีกว่ากัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-13_ตอบปัญหาธรรม_จับภาพพระแบบลืมตากับหลับตา แบบไหนดีกว่ากัน
Download
นิทาน : หมาชอบกินขี้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-13_นิทาน_หมาชอบกินขี้
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-13_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : การเข้าถึงธรรมได้ บุคคลนั้นต้องเป็นผู้รู้คุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-19_เทศน์_การเข้าถึงธรรมได้ บุคคลนั้นต้องเป็นผู้รู้คุณ
Download
ปกิณกะธรรม : การตามรู้เพื่อให้ดับเป็นการปฏิบัติที่ยังไม่เห็นความจริง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-19_ปกิณกะธรรม_การตามรู้เพื่อให้ดับเป็นการปฏิบัติที่ยังไม่เห็นความจริง
Download
ปกิณกะธรรม : เป็นมนุษย์ต้องต่อสู้อกุศลกรรมเสมอ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-19_ปกิณกะธรรม_เป็นมนุษย์ต้องต่อสู้อกุศลกรรมเสมอ
Download
ปกิณกะธรรม : พระคาถาและเครื่องรางต้องเนื่องกันถึงจะได้กัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-19_ปกิณกะธรรม_พระคาถาและเครื่องรางต้องเนื่องกันถึงจะได้กัน
Download
ปกิณกะธรรม : การละทิ้งครอบครัวเพื่อไปปฏิบัติธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-19_ปกิณกะธรรม_การละทิ้งครอบครัวเพื่อไปปฏิบัติธรรม
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-19_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
Download
ปกิณกะธรรม : การเห็นความคิดกับการรู้ความคิดต่างกันอย่างไร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-19_ปกิณกะธรรม_การเห็นความคิดกับการรู้ความคิดต่างกันอย่างไร
Download
ปกิณกะธรรม : ความตายไม่ช่วยอะไรได้เลย ถ้ายังไม่ละความชั่ว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-19_ปกิณกะธรรม_ความตายไม่ช่วยอะไรได้เลย ถ้ายังไม่ละความชั่ว
Download
ปกิณกะธรรม : การทำบุญควรนึกถึงผู้ที่จะให้ก่อน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-19_ปกิณกะธรรม_การทำบุญควรนึกถึงผู้ที่จะให้ก่อน
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-19_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : การไปพระนิพพานด้วยอารมณ์ปล่อย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-20_เทศน์_การไปพระนิพพานด้วยอารมณ์ปล่อย
Download
ปกิณกะธรรม : การให้ทานทำให้เกิดปัญญา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-20_ปกิณกะธรรม_การให้ทานทำให้เกิดปัญญา
Download
ปกิณกะธรรม : โลกนี้หาความสุขตรงไหน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-20_ปกิณกะธรรม_โลกนี้หาความสุขตรงไหน
Download
กรรมฐาน : การเข้าถึงวิชาคำสมาทานพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-20_กรรมฐาน_การเข้าถึงวิชาคำสมาทานพระกรรมฐาน
Download
ปกิณกะธรรม : สิ่งที่ไม่ใช่ธรรมไม่เกิดไม่ดับ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-20_ปกิณกะธรรม_สิ่งที่ไม่ใช่ธรรมไม่เกิดไม่ดับ
Download
ปกิณกะธรรม : สิ่งใดเกิดแต่เหตุ พระพุทธเจ้าตรัสเหตุแห่งธรรมนั้น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-20_ปกิณกะธรรม_สิ่งใดเกิดแต่เหตุ พระพุทธเจ้าตรัสเหตุแห่งธรรมนั้น
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-20_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : การบูชาบุคคลที่ควรบูชา เป็นมงคลอย่างยิ่ง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-23_เทศน์_การบูชาบุคคลที่ควรบูชา เป็นมงคลอย่างยิ่ง
Download
ปกิณกะธรรม : มารไม่มี บารมีไม่เกิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-23_ปกิณกะธรรม_มารไม่มี บารมีไม่เกิด
Download
ปกิณกะธรรม : จริยาอุปนิสัยไม่ใช่ตัวแสดงว่าได้มรรคผล
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-23_ปกิณกะธรรม_จริยาอุปนิสัยไม่ใช่ตัวแสดงว่าได้มรรคผล
Download
ปกิณกะธรรม : คนที่มีคติที่แน่นอนต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-23_ปกิณกะธรรม_คนที่มีคติที่แน่นอนต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ
Download
ปกิณกะธรรม : มีธรรมเป็นที่ครองใจ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-23_ปกิณกะธรรม_มีธรรมเป็นที่ครองใจ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-23_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : การระลึกถึงคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ในวันมรณภาพ ๓๐ ตุลาคม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-30_เทศน์_การระลึกถึงคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน ในวันมรณภาพ ๓๐ ตุลาคม
Download
ปกิณกะธรรม : การทำความดีมิใช่จะไม่มีทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-30_ปกิณกะธรรม_การทำความดีมิใช่จะไม่มีทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : กายไม่ใช่เราเป็นของเรา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-30_ปกิณกะธรรม_กายไม่ใช่เราเป็นของเรา
Download
ปกิณกะธรรม : ปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานในพระศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-30_ปกิณกะธรรม_ปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานในพระศาสนา
Download
ปกิณกะธรรม : การใช้พระกรรมฐานให้ถูกจริต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-30_ปกิณกะธรรม_การใช้พระกรรมฐานให้ถูกจริต
Download
ปกิณกะธรรม : อย่าเบียดเบียนคนที่รักเรา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-30_ปกิณกะธรรม_อย่าเบียดเบียนคนที่รักเรา
Download
ปกิณกะธรรม : การศรัทธาคนที่มีศีลพิจารณาจากอะไร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-30_ปกิณกะธรรม_การศรัทธาคนที่มีศีลพิจารณาจากอะไร
Download
ปกิณกะธรรม : เราเองเท่านั้นที่จะหลุดพ้นได้ด้วยตัวเองมิใช่จากผู้อื่น
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-30_ปกิณกะธรรม_เราเองเท่านั้นที่จะหลุดพ้นได้ด้วยตัวเองมิใช่จากผู้อื่น
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-10-30_พระเมตตาพร_วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖