เสียงธรรมรายวัน

๑๔ กันยายน ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : โลกนี้ไม่มีใครไม่ถูกตำหนิและนินทา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-14_เทศน์_โลกนี้ไม่มีใครไม่ถูกตำหนิและนินทา
Download
ตอบปัญหาธรรม : กามสุขัลลิกานุโยค อัตตกิลมถานุโยค
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-14_ตอบปัญหาธรรม_กามสุขัลลิกานุโยค อัตตกิลมถานุโยค
Download
นิทาน : กระต่ายผู้รู้ตัวเสมอ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-14_นิทาน_กระต่ายผู้รู้ตัวเสมอ
Download
กรรมฐาน : การชำระจิตด้วยนึกถึงความตั้งใจที่จะไม่เกิดอีก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-14_กรรมฐาน_การชำระจิตด้วยนึกถึงความตั้งใจที่จะไม่เกิดอีก
Download
ปกิณกะธรรม : การระลึกถึงคุณก่อนทำบุญทำทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-14_ปกิณกะธรรม_การระลึกถึงคุณก่อนทำบุญทำทาน
Download
ปกิณกะธรรม : การหลุดพ้นด้วยกำลังใจของตนเอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-14_ปกิณกะธรรม_การหลุดพ้นด้วยกำลังใจของตนเอง
Download
ปกิณกะธรรม : มงคลตื่นข่าว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-14_ปกิณกะธรรม_มงคลตื่นข่าว
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-14_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖