เสียงธรรมรายวัน

๓ กันยายน ๒๕๕๖

Download
ปุจฉาวิสัชนา : มรณสัญญาเป็นอย่างไร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-03_ปุจฉาวิสัชนา_มรณสัญญาเป็นอย่างไร