เสียงธรรมรายวัน

๑ กันยายน ๒๕๕๖

Download
ปกิณกะธรรม : ลักษณะอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-01_ปกิณกะธรรม_ลักษณะอารมณ์
Download
เทศน์ : อารมณ์โคตรภูญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-01_เทศน์_อารมณ์โคตรภูญาณ
Download
ตอบปัญหาธรรม : สัตบุรุษเห็นมานะอย่างไร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-01_ตอบปัญหาธรรม_สัตบุรุษเห็นมานะอย่างไร
Download
กรรมฐาน : การเห็นทุกข์อยู่ที่มีร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-01_กรรมฐาน_การเห็นทุกข์อยู่ที่มีร่างกาย
Download
ปกิณกะธรรม : อารมณ์พระอรหันต์ไม่มีอะไรสุขในโลกนี้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-01_ปกิณกะธรรม_อารมณ์พระอรหันต์ไม่มีอะไรสุขในโลกนี้
Download
ปกิณกะธรรม : การรู้คุณของวิชา ทำให้เห็นความจริงครบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-01_ปกิณกะธรรม_การรู้คุณของวิชา ทำให้เห็นความจริงครบ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-01_พระเมตตาพร_วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖