เสียงธรรมรายเดือน กันยายน ๒๕๕๖

๑ กันยายน ๒๕๕๖

Download
ปกิณกะธรรม : ลักษณะอารมณ์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-01_ปกิณกะธรรม_ลักษณะอารมณ์
Download
เทศน์ : อารมณ์โคตรภูญาณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-01_เทศน์_อารมณ์โคตรภูญาณ
Download
ตอบปัญหาธรรม : สัตบุรุษเห็นมานะอย่างไร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-01_ตอบปัญหาธรรม_สัตบุรุษเห็นมานะอย่างไร
Download
กรรมฐาน : การเห็นทุกข์อยู่ที่มีร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-01_กรรมฐาน_การเห็นทุกข์อยู่ที่มีร่างกาย
Download
ปกิณกะธรรม : อารมณ์พระอรหันต์ไม่มีอะไรสุขในโลกนี้
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-01_ปกิณกะธรรม_อารมณ์พระอรหันต์ไม่มีอะไรสุขในโลกนี้
Download
ปกิณกะธรรม : การรู้คุณของวิชา ทำให้เห็นความจริงครบ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-01_ปกิณกะธรรม_การรู้คุณของวิชา ทำให้เห็นความจริงครบ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-01_พระเมตตาพร_วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖

๓ กันยายน ๒๕๕๖

Download
ปุจฉาวิสัชนา : มรณสัญญาเป็นอย่างไร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-03_ปุจฉาวิสัชนา_มรณสัญญาเป็นอย่างไร

๙ กันยายน ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : การวางอารมณ์โลกธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-09_เทศน์_การวางอารมณ์โลกธรรม
Download
ปกิณกะธรรม : การทำบุญอย่าทำในฐานะที่ผูกพัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-09_ปกิณกะธรรม_การทำบุญอย่าทำในฐานะที่ผูกพัน
Download
กรรมฐาน : ใจถึงพระนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-09_กรรมฐาน_ใจถึงพระนิพพาน
Download
ปกิณกะธรรม : ทานบารมีวัดกันที่อะไร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-09_ปกิณกะธรรม_ทานบารมีวัดกันที่อะไร
Download
ปกิณกะธรรม : การเกิดอีก จากความพอใจในกามคุณ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-09_ปกิณกะธรรม_การเกิดอีก จากความพอใจในกามคุณ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-09_พระเมตตาพร_วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖

๑๔ กันยายน ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : โลกนี้ไม่มีใครไม่ถูกตำหนิและนินทา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-14_เทศน์_โลกนี้ไม่มีใครไม่ถูกตำหนิและนินทา
Download
ตอบปัญหาธรรม : กามสุขัลลิกานุโยค อัตตกิลมถานุโยค
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-14_ตอบปัญหาธรรม_กามสุขัลลิกานุโยค อัตตกิลมถานุโยค
Download
นิทาน : กระต่ายผู้รู้ตัวเสมอ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-14_นิทาน_กระต่ายผู้รู้ตัวเสมอ
Download
กรรมฐาน : การชำระจิตด้วยนึกถึงความตั้งใจที่จะไม่เกิดอีก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-14_กรรมฐาน_การชำระจิตด้วยนึกถึงความตั้งใจที่จะไม่เกิดอีก
Download
ปกิณกะธรรม : การระลึกถึงคุณก่อนทำบุญทำทาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-14_ปกิณกะธรรม_การระลึกถึงคุณก่อนทำบุญทำทาน
Download
ปกิณกะธรรม : การหลุดพ้นด้วยกำลังใจของตนเอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-14_ปกิณกะธรรม_การหลุดพ้นด้วยกำลังใจของตนเอง
Download
ปกิณกะธรรม : มงคลตื่นข่าว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-14_ปกิณกะธรรม_มงคลตื่นข่าว
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-14_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖

๑๕ กันยายน ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : การมองทุกข์เป็นอารมณ์ในปัจจุบัน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-15_เทศน์_การมองทุกข์เป็นอารมณ์ในปัจจุบัน
Download
ปกิณกะธรรม : ใจถึงพระนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-15_ปกิณกะธรรม_ใจถึงพระนิพพาน
Download
ปกิณกะธรรม : การสร้างพระพุทธรูปไว้ในพระศาสนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-15_ปกิณกะธรรม_การสร้างพระพุทธรูปไว้ในพระศาสนา
Download
ตอบปัญหาธรรม : การอธิษฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-15_ตอบปัญหาธรรม_การอธิษฐาน
Download
กรรมฐาน : ธาตุทั้งสี่ไม่พร้อม อกุศลกรรมก็เข้าง่าย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-15_กรรมฐาน_ธาตุทั้งสี่ไม่พร้อม อกุศลกรรมก็เข้าง่าย
Download
ปกิณกะธรรม : หิริโอตตัปปะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-15_ปกิณกะธรรม_หิริโอตตัปปะ
Download
ปกิณกะธรรม : สติกับจิต
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-15_ปกิณกะธรรม_สติกับจิต
Download
ปกิณกะธรรม : กายคตากับอสุภะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-15_ปกิณกะธรรม_กายคตากับอสุภะ
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-15_พระเมตตาพร_วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖

๒๒ กันยายน ๒๕๕๖

Download
ปกิณกะธรรม : บวงสรวงไหว้ครูบาอาจารย์ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-22_ปกิณกะธรรม_บวงสรวงไหว้ครูบาอาจารย์ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖
Download
ปกิณกะธรรม : ความเมตตาของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-22_ปกิณกะธรรม_ความเมตตาของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง
Download
ปกิณกะธรรม : การไหว้ครูบาอาจารย์ไม่ต้องรอเวลา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-22_ปกิณกะธรรม_การไหว้ครูบาอาจารย์ไม่ต้องรอเวลา
Download
ปกิณกะธรรม : การอ่านหนังสือใช้สมาธิระดับใด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-22_ปกิณกะธรรม_การอ่านหนังสือใช้สมาธิระดับใด
Download
ปกิณกะธรรม : บุคคลที่เข้าถึงธรรม ดูที่พรหมวิหารสี่ที่แสดงออก
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-22_ปกิณกะธรรม_บุคคลที่เข้าถึงธรรม ดูที่พรหมวิหารสี่ที่แสดงออก
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-09-22_พระเมตตาพร_วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖