เสียงธรรมรายวัน

๓ สิงหาคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : สติที่ตั้งมั่นด้วยทาน ศีล และภาวนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-08-03_เทศน์_สติที่ตั้งมั่นด้วยทาน ศีล และภาวนา
Download
ปกิณกะธรรม : ความไม่ประมาทกับใจที่มั่นคง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-08-03_ปกิณกะธรรม_ความไม่ประมาทกับใจที่มั่นคง
Download
ปกิณกะธรรม : กรรมเป็นตัวกำหนด ความตั้งใจเป็นสิ่งที่ปรารถนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-08-03_ปกิณกะธรรม_กรรมเป็นตัวกำหนด ความตั้งใจเป็นสิ่งที่ปรารถนา
Download
กรรมฐาน : การฝึกจิตให้เป็นอารมณ์เดียวด้วยการตัดร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-08-03_กรรมฐาน_การฝึกจิตให้เป็นอารมณ์เดียวด้วยการตัดร่างกาย
Download
ปกิณกะธรรม : อารมณ์พระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-08-03_ปกิณกะธรรม_อารมณ์พระอริยะ
Download
ปกิณกะธรรม : โลกุตรธรรมดูที่โลกธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-08-03_ปกิณกะธรรม_โลกุตรธรรมดูที่โลกธรรม
Download
ปกิณกะธรรม : ทำไมจิตต้องผ่องใส
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-08-03_ปกิณกะธรรม_ทำไมจิตต้องผ่องใส
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้รู้กับสติต่างกันอย่างไร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-08-03_ปกิณกะธรรม_ผู้รู้กับสติต่างกันอย่างไร
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-08-03_พระเมตตาพร_วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖