เสียงธรรมรายเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖

๓ สิงหาคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : สติที่ตั้งมั่นด้วยทาน ศีล และภาวนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-08-03_เทศน์_สติที่ตั้งมั่นด้วยทาน ศีล และภาวนา
Download
ปกิณกะธรรม : ความไม่ประมาทกับใจที่มั่นคง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-08-03_ปกิณกะธรรม_ความไม่ประมาทกับใจที่มั่นคง
Download
ปกิณกะธรรม : กรรมเป็นตัวกำหนด ความตั้งใจเป็นสิ่งที่ปรารถนา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-08-03_ปกิณกะธรรม_กรรมเป็นตัวกำหนด ความตั้งใจเป็นสิ่งที่ปรารถนา
Download
กรรมฐาน : การฝึกจิตให้เป็นอารมณ์เดียวด้วยการตัดร่างกาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-08-03_กรรมฐาน_การฝึกจิตให้เป็นอารมณ์เดียวด้วยการตัดร่างกาย
Download
ปกิณกะธรรม : อารมณ์พระอริยะ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-08-03_ปกิณกะธรรม_อารมณ์พระอริยะ
Download
ปกิณกะธรรม : โลกุตรธรรมดูที่โลกธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-08-03_ปกิณกะธรรม_โลกุตรธรรมดูที่โลกธรรม
Download
ปกิณกะธรรม : ทำไมจิตต้องผ่องใส
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-08-03_ปกิณกะธรรม_ทำไมจิตต้องผ่องใส
Download
ปกิณกะธรรม : ผู้รู้กับสติต่างกันอย่างไร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-08-03_ปกิณกะธรรม_ผู้รู้กับสติต่างกันอย่างไร
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-08-03_พระเมตตาพร_วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖

๔ สิงหาคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : การมีร่างกายเป็นเหตุของทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-08-04_เทศน์_การมีร่างกายเป็นเหตุของทุกข์
Download
ปกิณกะธรรม : ความในใจของแม่ที่ลูกไม่เคยคิด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-08-04_ปกิณกะธรรม_ความในใจของแม่ที่ลูกไม่เคยคิด
Download
นิทาน : ความพลัดพรากของแม่เป็ด
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-08-04_นิทาน_ความพลัดพรากของแม่เป็ด
Download
กรรมฐาน : อารมณ์สุดท้ายของพระกรรมฐาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-08-04_กรรมฐาน_อารมณ์สุดท้ายของพระกรรมฐาน
Download
ปกิณกะธรรม : จิตมีผู้รู้ลุ่มลึกอยู่ภายใน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-08-04_ปกิณกะธรรม_จิตมีผู้รู้ลุ่มลึกอยู่ภายใน
Download
ปกิณกะธรรม : อารมณ์พระโสดาบันในฆราวาสกับสมณเพศ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-08-04_ปกิณกะธรรม_อารมณ์พระโสดาบันในฆราวาสกับสมณเพศ
Download
ปกิณกะธรรม : การจะถึงมรรคผลขึ้นอยู่กับกำลังใจแต่ละคน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-08-04_ปกิณกะธรรม_การจะถึงมรรคผลขึ้นอยู่กับกำลังใจแต่ละคน
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-08-04_พระเมตตาพร_วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖

๘ สิงหาคม ๒๕๕๖

Download
ปุจฉาวิสัชนา : การบวชในพระพุทธศาสนาผู้จะบวชคิดอะไร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-08-08_ปุจฉาวิสัชนา_การบวชในพระพุทธศาสนาผู้จะบวชคิดอะไร
Download
ปุจฉาวิสัชนา : โทษของกามคุณทั้ง ๕
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-08-08_ปุจฉาวิสัชนา_โทษของกามคุณทั้ง ๕

๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

Download
ปุจฉาวิสัชนา : การอยู่กับกามคุณ คิดอย่างไรไม่ให้ทุกข์
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-08-09_ปุจฉาวิสัชนา_การอยู่กับกามคุณ คิดอย่างไรไม่ให้ทุกข์

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

Download
ปุจฉาวิสัชนา : การระลึกคุณงามความดี ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) วัดสระเกศ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-08-10_ปุจฉาวิสัชนา_การระลึกคุณงามความดี ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) วัดสระเกศ

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

Download
ปุจฉาวิสัชนา : กามคุณที่เป็นประโยชน์มีอย่างไร
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-08-11_ปุจฉาวิสัชนา_กามคุณที่เป็นประโยชน์มีอย่างไร