เสียงธรรมรายวัน

๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖

Download
เทศน์ : กรรมดีและกรรมชั่วไม่มีในพระนิพพาน
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-06_เทศน์_กรรมดีและกรรมชั่วไม่มีในพระนิพพาน
Download
ปกิณกะธรรม : การฝึกมโนมยิทธิ
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-06_ปกิณกะธรรม_การฝึกมโนมยิทธิ
Download
ปกิณกะธรรม : ความตายไม่มีนิมิตและเครื่องหมาย
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-06_ปกิณกะธรรม_ความตายไม่มีนิมิตและเครื่องหมาย
Download
กรรมฐาน : การวางอารมณ์พอใจในธรรม
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-06_กรรมฐาน_การวางอารมณ์พอใจในธรรม
Download
ปกิณกะธรรม : อกุศลกรรมเข้า กายจะเศร้าหมอง
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-06_ปกิณกะธรรม_อกุศลกรรมเข้า กายจะเศร้าหมอง
Download
ปกิณกะธรรม : ความสุขไม่มีอยู่จริงทั้งพอใจและยินดี
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-06_ปกิณกะธรรม_ความสุขไม่มีอยู่จริงทั้งพอใจและยินดี
Download
ปกิณกะธรรม : การถวายพระพุทธรูป ๓๐ นิ้วแทนตัว
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-06_ปกิณกะธรรม_การถวายพระพุทธรูป ๓๐ นิ้วแทนตัว
Download
ปกิณกะธรรม : การสนทนาธรรมทำให้เกิดปัญญา
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-06_ปกิณกะธรรม_การสนทนาธรรมทำให้เกิดปัญญา
Download
พระเมตตาพร : วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
(กรุณากดปุ่ม PLAY เพื่อฟังเสียงธรรม)(กำลังเล่น)
2013-07-06_พระเมตตาพร_วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖